หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การนวดไทยสายราชสำนัก ตอนที่ 2 : ระเบียบปฏิบัติการนวดไทยสายราชสำนัก
การนวดไทยสายราชสำนัก ตอนที่ 2 : ระเบียบปฏิบัติการนวดไทยสายราชสำนัก

admin eecskm
2021-07-06 16:11:58

การนวดไทยสายราชสำนัก 

ตอนที่ 2 : ระเบียบปฏิบัติการนวดไทยสายราชสำนัก


การนวดไทยแบบราชสำนัก

          เป็นการนวดแบบที่สืบต่อมาจากในวัง ใช้นวดสำหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าขุนมูลนายทั้งหลาย การนวดเป็นการใช้นิ้วมือและฝ่ามือนวดเท่านั้น เน้นบุคคลิก ท่าทาง ความสุภาพ ของหมอนวดเป็นหลัก คำนึงความสวยงามในท่วงท่าการนวดการลงน้ำหนักมือในทิศทางของแรงอย่างถูกต้อง หน่วง เน้น นิ่ง มีความนุ่มนวล แต่มีพลังในการนวด สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง มุมและองศาในการนวด ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้


ระเบียบราชสำนักก่อนการนวด ทุกครั้งควรปฏิบัติดังนี้

1. นั่งคุกเข่าห่างจากปลายเท้าผู้ป่วยประมาณ 4 ศอก เดินเข่าในท่าเคารพเข้าหาผู้ป่วย (ย่างสามขุม)

2. นั่งพับเพียบห่างจากผู้ป่วย 1 ศอก (1 หัตถบาท) ในระดับเข่าของผู้ป่วย หันปลายเท้าไปทางปลายเท้าผู้ป่วย ทำการคารวะขออภัยผู้ถูกนวด และเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์

3. จับชีพจรข้อมือ (ลมเบื้องสูง) และชีพจรข้อเท้า (ลมเบื้องต้น) เป็นการประเมินสภาพการไหลเวียนของเลือดลมว่าปกติหรือไม่ ถ้าเลือดลมเดินไม่สะดวก การนวดอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติได้

4. ขณะนวดต้องไม่ก้มหน้าหายใจรดผู้ถูกนวด หรือแหงนหน้า สอดส่ายตาจนเป็นการไม่เคารพและไม่สำรวม


ศีลธรรมและจริยะธรรมของผู้นวดไทยราชสำนัก

1. ไม่ดื่มสุรา

2. ไม่หลอกลวง ไม่เลี้ยงไข้

3. ไม่เจ้าชู้ มีความสุภาพ ไม่แสดงกิริยาท่าทางลวนลามหรือใช้คำพูดแทะโลม

     นอกจากนี้ ต้องไม่ทำการนวดในสถานที่อโคจรอื่น ๆ เช่น โรงแรม โรงน้ำชา สถานบ่อนการพนันโรงยาฝิ่น โรงพยาบาล สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ แต่อาจไปนวดที่บ้านได้หากมีความจำเป็น จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะเป็นหมอนวดแผนโบราณได้นั้น จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำตัว จึงจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และมีเจตคติที่ดีต่อหมอนวดแผนโบราณ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอนำเสนอคุณลักษณะของผู้จะเป็นหมอนวดที่ดี ๑๐ ประการ ซึ่งหมอนวดทุกคนควรจะยึดถือเป็นแนวทาง
ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ