บริการอ่างน้ำวน : Jacuzzi


การแช่ตัวในอ่างจากุชชี่ (Jacuzzi)  

          ทำให้เกิดความผ่อนคลายเช่นเดียวกับการอาบเเช่น้ำกระแสน้ำและฟองอากาศที่สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายทีจะกระตุ้น ประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง และกดนวดเนื้อเยื้อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดความเกร็งตัวได้

          การบำบัดในอ่างน้ำวนเป็นรูปแบบการใช้น้ำเชิงรับโดยการลงอาบแช่น้ำอุ่นใน อ่างน้ำวนที่มีหัวฉีดที่พ่นน้ำออกมานวดส่วนต่างๆของร่างกาย และมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมาผสมในน้ำด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอ่างน้ำวนคือ 30-40 องศาเซลเซียส การแช่ในอ่างน้ำวนทำให้เกิดความผ่อนคลายเช่นเดียวกับการอาบแช่น้ำ กระแสน้ำและฟองอากาศที่สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายจะกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง และกดนวดเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัว และมีการถ่ายเทไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองด้วย ในสถานพยาบาลใช้อ่างน้ำวนสำหรับการบำบัดรักษาโรคต่างๆและการบาดเจ็บ รวมทั้งใช้สำหรับรักษาบาดแผลที่มีการติดเชื้อด้วย