การบ่งต้อด้วยหนามหวาย


มหัศจรรย์แพทย์แผนไทย “บ่งต้อด้วยหนามหวาย”
รักษาดวงตาที่ป่วยด้วยอาการโรคต้อหิน, ต้อลม , ต้อกระจก


ความลึกล้ำมหัศจรรย์ของแพทย์แผนไทยที่เป็นศาสตร์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคนไทยทางด้านการแพทย์ที่ถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมา แต่ถึงทุกวันนี้เริ่มสูญหายเหลือน้อยนักที่จะได้พบเห็น โดยเฉพาะการรักษาดวงตาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วิธีรักษาว่าด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแขนงนี้เป็นการรักษาโดยธาตุอากาศของมนุษย์ที่ประกอบด้วย ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในร่างกายมนุษย์ มีเส้นลม เส้นประสาทที่เป็นเส้นประธาน 10 เส้น เส้นบริวาร 7,200 เส้น โดยเฉพาะเส้นที่ไปสู่ดวงตามุจุดกำเนิดจากหน้าท้องวนไปด้านหน้า วนไปที่ขา อ้อมไปที่เข่าด้านหลัง กลับมาที่แผ่นหลัง อ้อมไปที่ศีรษะแล้วมาจรดที่ดวงตาทั้ง 2 ข้าง ถ้าเทียบกับศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน ก็คือ ทางเดินของเส้นประสาททั้งหลายนั่นเอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   Fanpage facebook : Center of Excellence in Elderly Care Services

   Website  : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

โทร. 034-766477

111/1-3 หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000