หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 29 เมษายน 2567
29 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-05-02 09:40:17

สวัสดีเช้าวันจันทร์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน ช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกาย เนื่องจากกระดูกในผู้สูงอายุจะมีแคลเซียมลดลง แต่ถ้าออกกำลังกายอยู่เสมอ จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้น

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
โรงพยาบาล