หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > สร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย
สร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

admin eecskm
2024-05-20 10:04:30

15 พฤษภาคม 2567

   สร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้ได้ผลดีนั้น จะต้องส่งผลต่อระบบร่างกาย จิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและลดโอกาสของการเจ็บป่วยได้มากขึ้น โดยจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเคยชินและไม่ได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ทั้งนี้ควรผู้สูงอายุควรออกกำลังกายตามความเหมาะสมของตนเอง ไม่หักโหมจนเกินไป และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สกูตเตอร์
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, สกูตเตอร์
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
โรงพยาบาล