หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > กินยาแบบไหน ? ให้ถูกวิธี
กินยาแบบไหน ? ให้ถูกวิธี

admin eecskm
2024-04-10 10:24:47

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"ยาก่อนอาหาร รับประทานยาก่อนอาหาร
อย่างน้อย 30 นาที กินยาแบบไหน?
ให้ถูกวิธี ยาหลังอาหาร
รับประทานหลังอาหาร ประมาณ 15 30 นาที
ยาก่อนนอน รับประทานยาก่อนนอน 15-30 30
นาที ยาหลังอาหารทันที
เนื่องจากยาบางตัวอาจมีฤทธิ์
ระคายเคืองทางเดินอาหาร ยาทานช้ำทุก
ชั่วโมง เพราะจะทำให้ระดับยาในกระแส
เลือดสูงจนเกิดไป อาจเกิดผล
ข้างเดียงจากยาได้ ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม
ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ
หรือทำงานกับเครื่องจักร
หรือระวังพลัดตกหกล้ม ยาที่ต้องทานติดต่อ
กันจนหมด รับประทานติดต่อกันจนครบ
ตามแพทย์สั่งเพื่อประสิทธิภาพ
ที่ดีในการรักษา เดี้ยวยาให้ละเอียด
ก่อนกลืน เพื่อการกระจายตัวที่ดีของยา
ส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น
ยานี้ควรดื่มน้ำตามมากๆ
ลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเดียง จากยา
034-766477 elderly@ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชกัฎสวนสุนันทา"

กินยาแบบไหน ? ให้ถูกวิธี 

หลักในการรับประทานยาก่อน หลัง หรือพร้อมอาหาร

• ยาก่อนอาหาร คือ รับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที

• ยาหลังอาหาร คือ รับประทานยาหลังอาหาร ประมาณ 15 - 30 นาที

• ยาหลังอาหารทันที คือ รับประทานยาหลังทานอาหารเสร็จทันที เนื่องจากยาบางตัวอาจมีฤทธิ์ระคายเคืองทางเดินอาหาร

• ยาก่อนนอน คือ รับประทานยาก่อนนอน 15 - 30 นาที

• ยาระหว่างอาหาร หรือยาพร้อมอาหาร คือ รับประทานยาพร้อมอาหารคำแรก หรือหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วครึ่งหนึ่ง

• เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน เคี้ยวหรือบดยาให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อการกระจายตัวที่ดีของยา ส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

ที่มาข้อมูล : siphhospital