หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > กิจกรรมย่ามบ่ายของผู้สูงอายุ "คิดเลขเร็ว"
กิจกรรมย่ามบ่ายของผู้สูงอายุ "คิดเลขเร็ว"

admin eecskm
2024-04-05 10:49:42

มาฝึกคิดเลขง่ายๆ กระตุ้นให้สมองได้ทำงานเพื่อป้องกันสมองเสื่อม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ฟลุต และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์, ลำโพง,
ตาราง, ในอาคาร และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
โรงพยาบาล