หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > เช็กด่วน! 4 โรคตา พบมากในผู้สูงอายุ
เช็กด่วน! 4 โรคตา พบมากในผู้สูงอายุ

admin eecskm
2024-03-04 11:45:57


เช็กด่วน! 4 โรคตา พบมากในผู้สูงอายุ

1.ต้อกระจก

เกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่น ทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้น้อยลง ผู้ป่วยต้อกระจกจะมีอาการตามัว เห็นภาพซ้อน ตาสู้แสงไม่ได้

2.ต้อหิน

เกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจน มีการทำลายประสาทตา ผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียลานสายตา คือการมองเห็นจำกัดวงแคบลงจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางเรื่อยๆ และสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

3.จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม

เกิดจากภาวะเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดที่อยู่ส่วนกลางของจอตา ทำให้การมองเห็นส่วนกลางของภาพมัวลง เริ่มต้นอาจไม่มีอาการ แต่ต่อมาเมื่อจอตาเสื่อมมากขึ้น จะมีอาการตามัว เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นจุดดำอยู่กลางภาพ

4.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

เกิดจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย รวมทั้งหลอดเลือดที่จอตา ทำให้เลือดและสารต่างๆรั่วซึมออกมา ระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่ตรวจตาพบจุดเลือดออกที่จอตา หากมีอาการตามัวแสดงว่าเบาหวานขึ้นจอตาเป็นมากแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนควรต้องตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : กรมการแพทย์