บริการสปาเพื่อสุขภาพ


บริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อความงาม 

     ในสภาวะตลาดปัจจุบันธุรกิจสปาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการนวดเพื่อการผ่อนคลายมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงอายุ วัยกลางคนจนถึงอายุของผู้สูงอายุที่เริ่มให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพมากขึ้นเพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องประสบกับความเครียดไม่ว่าจะจากการทำงานหรือจากงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บปวดใน กล้ามเนื้อที่ควรผ่อนคลาย

การให้บริการ

- Aroma massage   

- Body treatments   

- Facial treatment   

- Package all body treatment  

- Signature packages

- Other