หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > สุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการ ตรวจ ประเมิน รักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
สุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการ ตรวจ ประเมิน รักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

admin eecskm
2020-11-19 10:33:02สุนันทาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์


ให้บริการ ตรวจ ประเมิน รักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

จองนัดหมายการรักษาออนไลน์ เพื่อลดการแออัดของจำนวนผู้เข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายการรักษาได้ที่ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

Facebook: สุนันทาคลินิก การแพทย์แผนไทยประยุกต์ - Sunandha ATM Clinic 

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services