หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 20 ธันวาคม 2564
บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 20 ธันวาคม 2564

admin eecskm
2021-12-20 15:29:37ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ