หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรแม่กลอง ตรวจเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรแม่กลอง ตรวจเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

admin eecskm
2021-10-07 16:52:53ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services