หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > หัวหน้าสำนักงาน เข้าอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
หัวหน้าสำนักงาน เข้าอบรมการใช้งานระบบ Google Sheets เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

admin eecskm
2022-12-14 15:03:30