หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้บริหารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ
ผู้บริหารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ

admin eecskm
2022-12-09 09:25:35