หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > อว. คัดเลือก สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เป็นสถาบันพาร์ทเนอร์ขยายผลเพื่อถอดองค์ความรู้ในโครงการ "พัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของของประเทศ
อว. คัดเลือก สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เป็นสถาบันพาร์ทเนอร์ขยายผลเพื่อถอดองค์ความรู้ในโครงการ "พัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของของประเทศ

admin eecskm
2023-01-05 15:01:22