หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > พอกเข่าด้วยสมุนไพร บรรเทาข้อเข่าเสื่อม
พอกเข่าด้วยสมุนไพร บรรเทาข้อเข่าเสื่อม

admin eecskm
2020-12-04 10:36:46
แนวคิดทางการแพทย์แผนไทย ตำรับยาทาพอกเข่าสูตรเฉพาะของสุนันดาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรรสร้อน จึงมีสรรพคุณในการช่วยขับลม กระจายลม บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดตามข้อต่าง ๆ ซึ่งอาการปวดข้อเข่าในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เกิดจากเลือดและลมไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้มีการคั่งอั้นของลมส่งผลให้เกิดอาการปวด เมื่อเราใช้สมุนไพรรสร้อนจึงช่วยกระจายลมไม่ให้เกิดการคั่งอั้นที่ข้อเข่า ทำให้อาการปวดลดลง อาการข้อฝืดลดลง จึงสามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้ดีขึ้นติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services