หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ตรวจ ATK คัดกรอง COVID-19 ให้บุคลากรทุกคน ประจำสัปดาห์ ชูพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจก่อนให้บริการ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ตรวจ ATK คัดกรอง COVID-19 ให้บุคลากรทุกคน ประจำสัปดาห์ ชูพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจก่อนให้บริการ

admin eecskm
2021-10-04 16:53:19ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services