หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ มอบกระเช้า ผู้อำนวยการ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565
บุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ มอบกระเช้า ผู้อำนวยการ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

admin eecskm
2022-01-05 15:21:41ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ