หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

admin eecskm
2023-11-14 15:18:37

สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha” Unseen พระชะตาชีวิต Unseen โบราณวัตถุอันเกี่ยวเนื่อง Unseen ศิลปวัตถุแห่งการระลึกถึง ในการเทิดพระเกียรติครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗)

  The Office of Arts and Culture, Suan Sunandha Rajabhat University would like to invite you to take part in the 163th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana and Unseen Suan Sunandha Exhibition on 6-11 November 2023 at Sai Suddha Nobhadol Building Museum.

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: ชนะภพ วัณณโอฬาร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ