หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จัดพิธีทำบุญ แบบ New Normal เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จัดพิธีทำบุญ แบบ New Normal เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565

admin eecskm
2021-10-03 17:52:41ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services