หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

admin eecskm
2022-03-30 11:14:50


ช่องทางการติดต่อศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-476-7 หรือ 095-959-4456


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ