หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 29 พฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566

admin eecskm
2023-11-29 09:39:53

29 พฤศจิกายน 2566

  สวัสดีวันพุธ..เราไม่หยุดออกกำลังกาย แม้ว่าอายุมากแต่ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับร่างกาย

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังฝึกโยคะ และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ในอาคาร
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน