หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

admin eecskm
2024-05-02 09:31:24

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
ข้อความพูดว่า "২੭্ ทรงพระเจริญ ভল
เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโซติ มหาวซิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
ควรมิควรแล้แต่อะปไรเล้าโปรดกระห
ปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
นิเรยนและนักิกาทีกายก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"