หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ งดให้เข้าพื้นที่โดยไม่จำเป็น และงดให้ศึกษาดูงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ งดให้เข้าพื้นที่โดยไม่จำเป็น และงดให้ศึกษาดูงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

admin eecskm
2022-03-29 11:08:08


ช่องทางการติดต่อศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-476-7 หรือ 095-959-4456


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ