หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > 4 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
4 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

admin eecskm
2023-11-27 10:30:49

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ????

      คือ ภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลายอันเนื่องมาจากสาเหตุ หลอดเลือดในสมอง ตีบ แตก หรือ ตัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดอาการแสดงที่เห็นได้ชัดเจนคือ ภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อครึ่งซีก โดยสามารถแบ่งโรคหลอดเลือดสมองออกได้เป็น 3 ประเภท ตามสาเหตุของการเกิด 

ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)

ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Stroke) 

ที่มา : ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center)