หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > ภาวะกลืนลำบาก
ภาวะกลืนลำบาก

admin eecskm
2024-03-27 11:29:39

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ภาวะกลืนลำบาก
กลุ่มเสี่ยง ? ที่มีภาวะกลืนลำบาก
• ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
• ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรง
• ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่างๆ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกล่องเสียง
• ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจนานๆ

วิธีดูแล
• รักษาความสะอาดในช่องปาก
• ออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน เช่น กล้ามเนื้อปาก ลิ้น
• กล้ามเนื้อยกกล่องเสียง เป็นต้น รวมทั้งฝึกการหายใจและไออย่างถูกวิธี
• ปรับลักษณะของอาหารหรือน้ำให้เหมาะสม
• จัดท่าทางในการกลืนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ที่มา : อ. พญ.พิม ตีระจินดา