หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

admin eecskm
2024-01-26 10:48:01

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ดูรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-4-provinces