หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยไร้โควิด-19
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยไร้โควิด-19

admin eecskm
2022-03-24 18:40:12


กิจกรรมที่ทำได้
1. ทำบุญตักบาตรที่วัด ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรม สรงน้ำพระและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในชุมชน
2. กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว รับประทานอาหารร่วมกัน
3. เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระและพระสงฆ์ สำหรับการเล่นน้ำกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนใช้วิธีพรมน้ำเล็กน้อย การละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการผ่อนปรน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี


กิจกรรมที่ควรงด
เล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟมพื้นที่จัดงานและพื้นที่สาธารณะ งดจำหน่าย และงดดื่มแอลกอฮอล์สถานที่สาธารณะ ต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting มาตรการแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
1. บุคคลต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2. สรงน้ำพระให้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง และห้ามนำน้ำที่สรงมาใช้ต่อ
3. หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน
4. ก่อนเข้างานให้ประเมิน TST (Thai Save Thai) และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 7 วันหลังจบการร่วมงาน
5. งดการแสดงมหรสพ ที่มีฉากต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ