หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรอง Wellness Center ประเภท สปาเพื่อสุขภาพ
เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรอง Wellness Center ประเภท สปาเพื่อสุขภาพ

admin eecskm
2023-11-29 14:17:38

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

         นางสาวศิริมล  นันเชียงเครือ  นักสุขศึกษา เป็นตัวแทนสถานประกอบการในนาม "สุนันทสมุทรสปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"  เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรอง  Wellness Center  ประเภท สปาเพื่อสุขภาพ  

          ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์นราพงศ์  ธีรอัครวิภาส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นผู้มอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

           โดยสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็น Wellness Center  เป็นสถานประกอบการที่มีบริการด้านการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีไดเรับบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ