หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ประกาศงดการบริโภค เสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์ แปรรูป รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง ภายในพื้นที่ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิจัยของมหาวิทยาลัย
“สวนสุนันทา” ประกาศงดการบริโภค เสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์ แปรรูป รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชง ภายในพื้นที่ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิจัยของมหาวิทยาลัย

admin eecskm
2022-06-20 10:47:16ช่องทางการติดต่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-477


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย