หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและการเคลื่อนไหว
โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและการเคลื่อนไหว

admin eecskm
2022-04-19 14:39:03


โปรแกรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายและการเคลื่อนไหว


     สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโปรแกรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ฟื้นตัวหลังจากการผ่าตัด 

Set 1 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมการทรงตัวและป้องกันการล้ม

Set 2 โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายและส่งเสริมการเคลื่อนไหว

Set 3 โปรแกรมฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง

เริ่มต้นราคา Set ละ 4,800 บาท จำนวน 15 ครั้ง/เดือน 

ดูแล บำบัด รักษา โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพเฉพาะ อย่างใกล้ชิดช่องทางการติดต่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-476-7 หรือ 095-959-4456


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย