หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM 2.5
ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM 2.5

admin eecskm
2024-01-17 14:01:17อ้างอิงข้อมูลจาก : “ชุดโครงการ ความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเชียงใหม่และลำพูน”