หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว
บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

admin eecskm
2024-03-18 10:35:13

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • รับดูแลผู้สูงอายุหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลหลังผ่าตัดระยะประคับประคอง ปัญหาด้านความจำ (อัลไซเมอร์)

บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง


สอบถาม/นัดหมายดูสถานที่/จองห้องพักติดต่อ...

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 09.00 - 15.00 น.

LINE ID : CEEC40200

034-766476 , 034-766477

http://eec.skm.ssru.ac.th/

https://m.facebook.com/ceec.ssru/

https://www.facebook.com/ceecservices