หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > How to...ทิ้ง ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ
How to...ทิ้ง ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

admin eecskm
2021-06-15 10:20:05          การทิ้งหน้ากากอนามัยแบบถูกวิธี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ลดการสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะ “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ไม่ใช่สิ่งไกลตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย ลดการสร้างขยะมูลฝอย พร้อมหนุนเสริมให้ทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติด้วยนวัตกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ