หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์
บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

admin eecskm
2024-04-17 10:05:31

14 เมษายน 2567

    บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ โดยการให้ผู้สูงอายุสรงน้ำพระพุทธรูป  บุคลากรรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เพื่อความเป็นสิริมงคล 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ดอกไม้ และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ดอกไม้ และ
วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ดอกไม้ และ
วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ดอกไม้ และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ยูสโทมา
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยิ้ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล