หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

admin eecskm
2022-01-14 20:30:19

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ