หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม > ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

admin eecskm
2021-01-15 01:30:36      ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้หายจากพระอาการประชวร


          (13 ม..ค.64) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง นายชรัส         บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา  บุญณสะ นายเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services