หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ Quota รอบ 2
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ Quota รอบ 2

admin eecskm
2024-01-15 10:21:38

#สวนสุนันทา เปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 2 (Quota) 

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ #ทุนเพชรสุนันทา 

พร้อมชวนน้องๆ 67 ที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ มาเป็นครอบครัวสวนสุนันทาด้วยกัน 

โควต้าทุนโครงการเพชรสุนันทา (ไม่รับเทียบเท่า)

โควต้าวิชาการ

โควต้าความสามารถพิเศษ 


 กู้ กยศ. ได้ทุกสาขา ดังนี้ 

#วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

- #สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

- #สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

- #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

- #สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

- #สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

- #สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรสองภาษา)

- #สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/