หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567

admin eecskm
2024-04-17 09:43:54

11 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น.

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มอบหมายให้ นายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร  รักษาการหัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยนางสาวพิชญ์สินี  มิตรทอง เข้าร่วม โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ร่วมแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง  สร้างความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัน 

      โดยมีนายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, วัด และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, แท่นบรรยาย,
วัด และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ฝูงชน และ
ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน