หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ นำทีมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565
ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ นำทีมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

admin eecskm
2022-04-12 21:22:39


ช่องทางการติดต่อศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 


รูปแชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอน,
เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
|  Free logo templates, Logo line,
Instagram logo
แสกน QR-Code : Line Official CEEC Service


โทร 034-766-476-7 หรือ 095-959-4456


inbox : m.me/ceec.Ceec Ssru


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ