หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 10 เมษายน 2567
10 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-04-10 13:27:38

สวัสดีวันพุธ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล
และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ชุดนอน และ
โรงพยาบาล