หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผอ.ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
ผอ.ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

admin eecskm
2022-01-10 15:27:52ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ