หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 8 เมษายน 2567
8 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-04-10 10:50:15

 พาผู้สูงอายุสวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในวันพระ แผ่เมตรตา ทำจิตใจให้มีสมาธิ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์,
โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล