หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บริการชุมชนต่อเนื่อง ตรวจเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บริการชุมชนต่อเนื่อง ตรวจเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

admin eecskm
2021-10-06 13:38:37

ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services