หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 6 เมษายน 2567
6 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-04-10 10:41:02

ถึงจะเป็นวันเสาร์  เราก็ออกกำลังกาย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ชุดนอน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม
และ โรงพยาบาล