หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1)
วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1)

admin eecskm
2024-04-10 10:36:01

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
ข้อความพูดว่า "วัน จักรี り เมษายน
เ็น (รัชกาลที่ ១) ท
และสถาปนาราชวงค์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา"

วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย