หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > 5 เมษายน 2567
5 เมษายน 2567

admin eecskm
2024-04-10 10:13:47

   อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์แล้ว อายุมากขึ้น ก็แข็งแรงได้ เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมสภาพลงลง เช่น กระดูกบาง กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ดังนั้นการดูแลรักษาร่างกายให้ยังคงความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดและเสื่อมถอยลงช้าที่สุด ทำได้อย่างง่ายๆคือ “การออกกำลังกาย”

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สกูตเตอร์
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม
และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
โรงพยาบาล