หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

admin eecskm
2024-04-10 10:21:53

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

     บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet 

    โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ