หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง

admin eecskm
2024-01-05 13:54:19

87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง 

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป... ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  โทร. 02-160-1355

อาจเป็นรูปภาพของ อนุสาวรีย์ และ
ข้อความ