หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฟรี
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฟรี

admin eecskm
2021-10-01 14:47:26


ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ 

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรี

ประจำเดือนตุลาคม 2564 เฉพาะคนไทยเท่านั้น วันละ 100 ราย

???? ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

???? เวลา 09.00 - 12.00 น. 

???? ณ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม

https://maps.app.goo.gl/VagJeDj9CAxVsKET6


สอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติม  

LINE ID : CEEC40200

???? 096 917 2725 

???? http://eec.skm.ssru.ac.th/

???? https://m.facebook.com/ceec.ssru/

???? https://www.facebook.com/ceecservices

???? elderly.ciec@gmail.comติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services